Khuyễn mãi

Khuyễn mãi

Ngày vàng mua bán. Đến với PICT các bạn có 2/7 ngày vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Khách hàng  mua được các sản phẩm khuyến mại cao.